עמוד:313

11 . 1 פסי המיקרו-בקר בעבר היה מקובל לחבר למיקרו-בקר רכיבים חיצוניים בחיבור מקבילי באמצעות מערכת הפסים . 8051-ה תומך בחיבור מקבילי של התקני זיכרון למרחב התכנית ) PROGRAM ( עד לגודל של , 64 kB ובחיבור של התקנים למרחב הזיכרון החיצוני ) XDATA ( עד לגודל של . 64 kB לשם פנייה לכל אחת מן הכתובות נדרשים 16 קווי כתובות . רוחב הבית של 8051-ה הוא שמונה סיביות , ולכן נדרשים שמונה קווי נתונים . על מנת לקרוא או לכתוב להתקנים , או לקרוא מזיכרון התכנית , נדרשים שלושה קווי בקרה . ליצירת הקווים / פסים משתמשים במפתחים P 2 , P 0 ובחלק מהדקי מפתח . P 3 הדקי מפתח P 0 משמשים כהדקים מרובבים . בחלק מן הזמן של מחזור המכונה אותם הקווים משמשים כחלק מפס הכתובות A 7 ש A 0 וחלק אחר – כפסי הנתונים . D 7 ש D 0 בחירת השימוש הדרוש בהדקים המשותפים מתבצעת באמצעות ההדק Address , ALE , Latch Enable אפשור נעילת הכתובת . הדקי מפתח P 2 משמשים להשלמת פס הכתובות . A 8 ש A 15 קו הבקרה / PSEN משמש לקריאה מזיכרון התכנית . שני הדקים של מפתח P 3 משמשים כקווי קריאה וכתיבה לזיכרון החיצוני : P 3 . 7 משמש כהדק קריאה , / RD ו- P 3 . 6 משמש כהדק כתיבה . / WR-ה פרק : 11 חיבור התקנים חיצוניים 8051-ל בפרק זה נדון באופן החיבור של התקנים חיצוניים שונים . 8051-ל אפשר לחבר התקנים חיצוניים 8051-ל באחד משני אופנים : . 1 באמצעות פסי המיקרו-בקר : פס נתונים , פס כתובות ופס בקרה ; . 2 חיבור ישיר של התקנים למפתחי המיקרו-בקר והפעלתם על פי מאפייניהם . 2 כיום נפוצים חיבורים טוריים הפועלים בפרוטוקולים , כגון I C או , SPI המשמשים לחיבור התקני זיכרון , שעון זמן אמת , ממירי ADC והתקנים אחרים . מיקרו-בקרים מדגמים מתקדמים תומכים בפרוטוקולים האלה . יתרונם של אופני חיבור אלה הוא מספר קווי החיבור מהמיקרו-בקר אל ההתקן שהם מכילים וכן האפשרות לחבר מספר התקנים על אותם קווים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר