עמוד:290

הסבר : בלולאת for-ה מאותחל המשתנה tav בערך קוד ASCII-ה של התו . ' 0 ' התו ' 0 ' משודר בגוף הלולאה על פי העיקרון שהוצג בדוגמה . 10 . 4 לאחר השידור מקודם המשתנה . tav כל עוד לא שודר התו ' 9 ' תמשיך הלולאה להתבצע ( תנאי הביצוע : . ( tav < = ' 9 ' שאלה 10 . 2 כתבו סדרת הוראות בשפת-סף לשידור בשיטת התשאול של המספרים 30 H עד 39 H בזה אחר זה . שאלה 10 . 3 כתבו תכנית בשפת C לשידור תוכנו של מערך תווים בשם . info המערך הוא בגודל 10 תווים ומוגדר במרחב RAM-ה הפנימי . Data אות השעון של המיקרו-בקר הוא 11 . 0592 MHz וקצב התקשורת הנדרש הוא . 9600 השידור מתבצע בשיטת התשאול . תהליך קליטה תהליך הקליטה מתחיל בזיהוי השינוי 0-ל 1-מ בהדק הקליטה . RXD כאשר קיים זיהוי נדגם הדק 16 RXD פעמים , ללא תלות בקצב שנבחר . שלוש דגימות במרכז הסיבית ( דגימות ( 9-ו 7 , 8 משמשות כדי לקבוע את ערך הסיבית . אם ערכן של לפחות שתיים משלוש הסיביות 0 מתחיל תהליך הקליטה של שאר הסיביות . אם מתקבלת סיבית שערכה 1 אזי חוזר התהליך של זיהוי סיבית ההתחלה . ביצוע של שלוש דגימות נועד כדי להקטין את ההשפעה של רעש במבוא . לאחר קליטת שמונה הסיביות וסיבית הסיום ערכו של SBUF מתעדכן בערך שנקלט , הסיבית RB 8 מתעדכנת עם קבלת סיבית הסיום . RI = 1-ו העדכון מתבצע רק אם מתקיימים התנאים האלה : א . RI = 0 לפני העדכון ב . SM 2 = 0 או אם סיבית העצירה שהתקבלה היא . 1 אם אחד התנאים אינו מתקיים , אזי המידע שנקלט אובד לעד . בכל מקרה , בין שהתנאים מתקיימים ובין שלא , מתחיל מחדש תהליך זיהוי השינוי 1-מ 0-ל בהדק . RXD

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר