עמוד:289

מילת הבקרה SCON מוגדרת באופן הזה : ולכן . SCON = 40 H לתזמון השידור נשתמש בקוד מדוגמה . 10 . 4 + include < REGX 51 . h > הגדרת משתנה לתו char tav ; // תכנית ראשית void main () // { הגדרת אופן פעולה 2 למונה TMOD = 0 x 20 ; // 1 ערך טעינה אוטומטית TH 1 = 0 xFD ; // ערך התחלתי למונה TL 1 = 0 xFD ; // 1 הפעלת מונה TR 1 = 1 ; // 1 קביעת אופן פעולה 1 למפתח הטורי SCON = 0 x 40 ; // PCON = 0 x 00 ; // TMOD = 0 קביעת הדגל מאפשרת הפעלה ראשונה TI = 1 ; // for ( tav = ' 0 ' ; tav < = ' 9 ' ; tav ++ ) { המתן כל עוד while ( TI == 0 ); // TI = 0 שדר את התו SBUF = tav ; // tav איפוס דגל הפסיקה TI = 0 ; // } לולאה אינסופית while ( 1 ); // }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר