עמוד:286

10 . 5 תיאור אופני הפעולה השונים בתקשורת טורית עד כה דנו מבחינת קצבי ההעברה בארבעה אופני פעולה . נפרט עתה על אופני הפעולה . אופן פעולה – 0 אוגר הזזה אופן פעולה זה מאפשר מימוש של תקשורת טורית סינכרונית בניגוד לשלושת אופני הפעולה האחרים שהתקשורת הטורית בהם היא אסינכרונית . כמו בתקשורת טורית סינכרונית , נוסף על המידע המשודר , ( DATA ) משודר גם אות שעון . ( CLK ) הדק RXD בבקר משמש לקליטה ולשידור של הנתונים , והדק TXD משמש את השעון . נסכם את התוצאות בטבלה שלהלן : על-פי השוואת התוצאות המרוכזות בטבלה , מומלץ להשתמש בגביש . 11 . 0592 MHz ניתן לבחור בשתי האפשרויות של . SMOD נבחר באפשרות . SMOD = 0 מילות בקרה למונה : TH 1 = TL 1 = FDH TMOD = 20 H שאלה 10 . 1 8051 מחובר למחשב אישי בתקשורת טורית אסינכרונית ; רוחב מילת המידע הוא שמונה סיביות . קצב ההעברה הנדרש הוא . baud = 19 , 200 bps עומדים לרשותכם גביש בתדר של 6 . 144 MHz וגביש בתדר של . 11 . 0592 MHz רשמו את מילות הבקרה המתאימות ביותר למונה . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר