עמוד:284

ניתן להפעיל את יחידת המנייה 1 כמונה או כקוצב זמן בכל אחד מאופני הפעולה 1 , 0 או . 2 שימוש באופנים 0 או 1 יחייב שימוש בשגרת פסיקה עבור קוצב הזמן על מנת לטעון את המונה לערכו ההתחלתי . מקובל להפעיל את המונה באופן פעולה – 2 מונה שמונה סיביות עם טעינה אוטומטית החוסך את החובה להגדיר שגרת פסיקה המבצעת את הטעינה . עבור אופן פעולה 2 תהיה מלת הבקרה : . TMOD = 0010 xxxx קצב ההעברה באופן 2 הוא : SMOD 2 f OSC ( 10 . 8 ) Baud = x 32 12 x ( 256-TH 1 ) חשוב הערך הנטען : H 1-ב SMOD 2 f OSC ( 10 . 9 ) TH 1 = 256- x 32 12 x Baud דוגמה 10 . 3 חישובים באופני פעולה ובתדרים שונים 8051 מחובר למחשב אישי בתקשורת טורית אסינכרונית . רוחב מילת המידע הוא שמונה סיביות . קצב העברת המידע הנדרש הוא . baud | = | 9 , 600 bps לרשות המתכנן עומדים גבישים בתדר של 12 MHz ובתדר של . 11 . 0592 MHz א . מהו אופן הפעולה של המפתח הטורי ? ב . מהם אופני הפעולה האפשריים של מונה ? 1 מהו האופן המועדף ? ג . רשמו את מלות הבקרה של מונה 1 המתאימות לקצב ההעברה הנדרש . פתרון : א . אופן הפעולה המתאים הוא אופן פעולה . SM 0 = 0 , SM 1 = 1 : 1 רוחב המסגרת שמונה סיביות וקצב ההעברה ניתן לשינוי . ב . ניתן להפעיל את מונה 1 כקוצב זמן באופני פעולה 0 , 1 או . 2 אופני פעולה 0 או 1 דורשים טעינה מחודשת של אוגרי המונה TH 1 , TL 1 בכל פעם שמתרחשת גלישה ( מומלץ לבצע את הטעינה כשגרת פסיקה . ( באופן פעולה 2 רוחב המונה הוא שמונה סיביות בעל טעינה אוטומטית . היתרון בשימוש באופן זה הוא , שבניגוד לשני האופנים הקודמים , אין צורך לטעון את המונה . אופן הפעולה המועדף הוא 2 כיוון שהוא מקל על המתכנן לדאוג לטעינה עצמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר