עמוד:279

10 . 2 המפתח הטורי 8051-ב 8051-ב קיימת יחידת תקשורת טורית הנקראת Universal Asynchronous Receiver Transmitter או , בקיצור , . UART ביחידה זו קיימות שתי תת-מערכות בלתי תלויות זו בזו : יחידת שידור ויחידת קליטה , המאפשרות תקשורת מסוג . Full Duplex היחידות הן בעלות 1 קצב העברת סיביות זהה . ביחידות ניתן לשדר ולקלוט שמונה סיביות מידע . קיימת האפשרות להוסיף למידע סיבית תשיעית המשמשת כסיבית זוגיות ( אופני פעולה 2 או , 3 ראו דוגמה . ( 10 . 8 תהליך השידור והקליטה נעשה באמצעות אוגר מיוחד SBUF ( בכתובת . ( 99 H אוגר זה משמש לשידור ולקליטה . כתיבה אל האוגר מתחילה את תהליך השידור . קריאה מהאוגר מתבצעת רק לאחר שנקלט מידע חדש . על אף שהפנייה מתבצעת אל אוגר יחיד , מתבצעת בפועל פנייה אל שני אוגרים שונים . באיור 10 . 10 מסורטטת דיאגרמה עקרונית של חוצצי השידור והקליטה . בתת-מערכת המקלט מותקן חוצץ כפול . באוגר המיוחד SBUF נשמר הנתון שנקלט והנתון שנמצא בתהליכי קליטה נאגר בחוצץ פנימי . בתום הקליטה , אם אין מתבצעת קריאה של נתון מאוגר , SBUF אובד מידע ( המידע הקודם או המידע החדש . ( אובדן המידע נקרא דריסת מידע . ( Over Run ) 1 בגרסאות מתקדמות של המיקרו-בקר ניתן לשדר ולקלוט בקצב שונה . סיכום מאפייני התקשורת : המידע המוגדר מחולק ליחידות מידע בסיסיות . כל יחידת מידע היא בעלת מספר סיביות מידע Data Bits הנע בין . 9-ל 5 כל יחידת מידע משודרת במבנה של מסגרת . Frame מסגרת מתחילה בסיבית ההתחלה . 0 שידור מסגרת מסתיים בסיבית עצירה אחת או יותר . ניתן להשתמש בסיבית ביקורת לאימות הנתון המתקבל . קצב העברת המידע נקרא . baud rate נצילות העברת המידע עבור שמונה סיביות , ללא סיבית ביקורת , היא 80 % 73 % -ו עם סיבית ביקורת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר