עמוד:277

זמן שידור סיבית מחושב באופן הבא : 1 ( 10 . 1 ) t › [ Sec ] BIT baud זמן מסגרת מחושב באופן הבא : ( 10 . 2 ) t › n › t › n › › [ Sec ] FRAME BIT baud baud כאשר n הוא מספר הסיביות במסגרת . קצב העברה מרבי הוא מספר המסגרות המשודרות במשך שנייה אחת ברצף , בזו אחר זו Char Frames ללא הפסקה . קצב העברת המסגרות נמדד ביחידות של , או ביחידות . = cps Sec Sec החישוב לקצב ההעברה המרבי נתון במשוואה 1 baud ( 10 . 3 ) Rate › › [ cps ] MAX t n FRAME נצילות העברת מידע מוגדרת כיחס בין מספר סיביות המידע לבין מספר הסיביות במסגרת . numberof databits ( 10 . 4 ) › › n דוגמה 10 . 2 ביצוע חישובים בתקשורת טורית ערוץ תקשורת משדר בתקן RS 232 בקצב של , baud = 4800 bps שמונה סיביות מידע וסיבית עצירה אחת . חשבו את : א . משך זמן השידור של סיבית ; ב . מספר הסיביות במסגרת מידע ; ג . זמן המסגרת ; ד . נצילות העברת המידע ; ה . הקצב המרבי של העברת המידע ; משדרים את המידע ללא סיבית ביקורת ; ו . חזרו על פתרון סעיפים ב-ה כאשר משדרים את המידע עם סיבית ביקורת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר