עמוד:270

בשיטה הראשונה קיימת בקרת זרימה באמצעות הקווים . DTR , DSR , CTS , RTS בקרת זרימה זו נקראת בקרת חומרה . ( Hardware ) בשיטה השנייה בקרת הזרימה אינה בחומרה ( חיבור עצמי , ( ואולם ניתן להחליט אם להשתמש בבקרת זרימה בתוכנה ( Software ) או לא . נושא בקרת הזרימה חורג ממסגרת פרק זה ולא נרחיב עליו . כיוון שקיים ערוץ נפרד לשידור TXD וערוץ נפרד לקליטה , RXD ניתן לקיים שידור דו-כיווני במקביל . שיטה זו של שידור נקראת . Full Duplex בספר זה נדון רק בחיבור בין שתי יחידות באמצעות שלושה קווים בשיטת . Full Duplex רמות מתחים תקן EIA 232 מגדיר את רמות המתחים עבור הרמות הלוגיות . עבור רמה לוגית 0 טווח המתחים במשדר הוא בין , 15 V-ל 5 V ועבור רמה לוגית 1 תחום המתחים הוא בין 5 V . 15 V-ל עבור רמה לוגית 0 תחום המתחים במקלט הוא בין , 25 V-ל 3 V ועבור הרמה הלוגית 1 תחום המתחים הוא בין . 25 V-ל –3 V טווח המתחים בין 3 V-ל –3 V אינו מוגדר בתקן , ויש לדאוג לכך שהמעבר דרכו יהיה מהיר ככל האפשר ביחס לקצב השידור . מתחים אלה נמדדים ביחס לקו הייחוס – Ground ) GND מייצג את רמת המתח . ( 0 V קווים המיוחסים לקו GND נקראים קווים לא מאוזנים . ( Unbalanced Line ) באיור 10 . 5 מסורטטות באופן עקרוני , זו מתחת לזו , דיאגרמות המתארות את רמות המתחים הלוגיות ורמות המתחים המתאימות בתקן . RS 232 איור 10 . 4 a דיאגרמת חיבורים בשיטת 3-Wire בין שני התקני תקשורת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר