עמוד:266

10 . 1 תקן TIA 232 אחד מתקני התקשורת הטורית הוותיקים הוא , RS 232 אשר הציג איגוד EIA לראשונה בשנת . 1962 בפברואר 2011 חדל האיגוד להתקיים והעביר את זכויות השימוש בתקן לארגון . ECIA בשנת 1997 הוצגה גרסת C של התקן . כיום , קיימת גרסת עדכון F והתקן נקרא . TIA-232 בתחילה שימש התקן להעברת מידע מתקן המקור DTE לתקן היעד . DCE תקן זה שימש גם בחיבור עכבר , מדפסת , יחידות אחסון , אל-פסק והתקנים היקפיים נוספים . בשל קצב נמוך של העברת מידע והצורך במחברים ( Connectors ) גדולים , פותח תקן ( Universal Serial Bus ) USB המחליף את תקן . RS 232 כיום , במרבית המחשבים האישיים אין מותקנים מחברים בתקן . RS 232 במרבית המחשבים , כדי להשתמש בתקן , RS 232 נדרש להשתמש במתאם . USB-to-RS 232 כיום , עדיין קיים שימוש במחברי EIA 232 במכונות תעשייתיות , במכשור מדעי ובציוד רפואי . התקן DTE בתקן Data Terminal Equipment משתמשים לייצוג של ציוד מסוף הנתונים ( מחשב . ( בעת השימוש במערכת הפועלת בתקן זה , מומר המידע הנוצר על-ידי המשתמש לסדרת אותות חשמליים , או שהמערכת ממירה אותות החשמליים למידע המוצג למשתמש . התקן DTE-ה מחובר ישירות להתקן . DCE פרק : 10 תקשורת טורית בתקשורת טורית מועברים הנתונים , סיביות יחידות , באמצעות קו תקשורת יחיד . בתקשורת מקבילית , לעומת זאת , מועברים הנתונים באמצעות כמה קווי תקשורת , וניתן להעביר , למשל , בית כיחידת מידע אחת באותו הזמן . השימוש בתקשורת טורית נפוץ כאשר המערכות הממוחשבות נמצאות במרחק רב זו מזו וברשתות של תקשורת מחשבים . בין הגורמים המקשים את השימוש בתקשורת מקבילית ברשתות תקשורת מחשבים עלויות תשתית גבוהה ( כבלים ) וקשיים בסנכרון . כיום , השימוש בתקשורת טורית נפוץ אף במרחקים קצרים בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגית בתחום התקשורת הטורית . לדוגמה , תקן . SATA זהו תקן תקשורת טורי לחיבור התקני אחסון המחליף את תקני התקשורת המקבילים . ATA-ו PATA דוגמה נוספת היא התקן לאפיק מחשב PCI המאפשר חיבור של התקנים היקפיים ללוח האם . תקן זה הוחלף בתקן מתקדם יותר , , PCI Express המבוסס על תקשורת טורית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר