עמוד:265

סיכום פרק 9 בפרק 9 למדתם את הנושאים האלה : . 1 מאפייני מונים ; . 2 המונים במיקרו-בקר ; . 3 קוצב זמן כנגד מונה אירועים ; . 4 בקרת שליטה ; . 5 אופן פעולה – 0 מונה 13 סיביות ; . 6 אופן פעולה – 1 מונה 16 סיביות ; . 7 אופן פעולה – 2 טעינה אוטומטית ; . 8 אופן פעולה – 3 פיצול מונה 0 כשני מונים ( שלושה מונים ;( . 9 מדידת זמן א . עקרון מדידת זמן ב . חישוב זמנים ג . חישוב ערך מונה . 10 יישומים א . פונקציית השהיה ב . שעון זמן ג . מדידת רוחב דופק ד . כלב שמירה . 11 מונה אירועים . 12 דוגמה מסכמת למונה אירועים שאלה 1 . 1 נתון כי תדר השעון הוא 11 . 092 MHz ומונה 1 פועל כקוצב זמן ומבוקר באמצעות TR 1 בלבד . אופן הפעולה של המונה הוא . TH 1 = 0 x F 0 ; -ו 2 חשבו את קצב שינוי מצבו של דגל הגלישה . שאלה 1 . 91 הניחו שפונקציית ההשהיה בדוגמה 9 . 5 מודדת יחידות זמן של . 1 mSec א . מה נדרש לשנות בתכנית כדי שיחידות הזמן בפונקציה תהיה ? 0 . 1 mSec ב . רשמו את מילות הבקרה המתאימות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר