עמוד:262

להלן קטע מהתכנית הראשית המאתחל את מונה 1 ואת מערכת הפסיקה . void main () { הגדרת אופן הפעולה של המונה TMOD = 0 x 10 ; // TL 1 = 0 xF 0 ; TH 1 = 0 xD 8 ; אפשור פסיקות כללי ופסיקת מונה IE = 0 x 88 ; // 1 הפעלת מונה TR 1 = 1 ; // 1 לולאה ראשית while ( 1 ) // { … אתחול המונה מחדש TL 1 = 0 xF 0 ; // כחלק מהלולאה הראשית TH 1 = 0 xD 8 ; // … } } להלן שגרת הפסיקה להתאוששות מהתקלה : void timer 1 () interrupt 3 { הוראות לטיפול בהתאוששות מתקלה ... // אתחול המונה לאחר TL 1 = 0 xF 0 ; // פעולת התאוששות TH 1 = 0 xD 8 ; // } שאלה 1 . 6 ממשו מנגנון כלב שמירה 8051-ב בעל אות שעון של 12 MHz באמצעות מונה . 1 משך הזמן המרבי של הדרוש במנגנון כלב השמירה הוא . t › 0 . 05 Sec wd

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר