עמוד:261

לאחר הגדרת אופן הפעולה של המונה ואתחולו נדרש לאפשר את מנגנון הפסיקות של המונה המשמש ככלב השמירה . כאשר מסתיים הזמן המוקצב לפעולה תקינה של המערכת , כלומר המונה סיים את מנייתו ועבר משך הזמן המרבי , t מופעלת שגרת פסיקה wd האמורה לגרום להתאוששות מהתקלה . דוגמה 9 . 8 מימוש של מנגנון כלב השמירה ממשו את מנגנון כלב השמירה 8051-ב בעל אות שעון של 12 MH באמצעות מונה . 1 משך הזמן המרבי הדרוש במנגנון כלב השמירה הוא . twd = 0 . 01 Sec מילות בקרה מילת הבקרה הדרושה למונה TMOD = 0 x 10 : 1 מילת בקרה לאפשור פסיקת מונה IE = 0 x 88 : 1 חישוב ערך האתחול : 12 MHz N = 65 , 536 – twd ב FCLK = 65 , 536 – 0 . 01 ב = 55 , 536 12 TH 1 = D 8 H , TL 1 = F 0 H

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר