עמוד:255

מילת הבקרה שיש לקבוע במונה 0 היא . TMOD = 0 x 01 מילת בקרה הדרושה לאפשור פסיקת מונה 0 היא : . IE = 0 x 82 לשם הפעלת המונה מציבים TR 0 = 1 באוגר . TCON מגדירים עבור השעון ארבעה משתנים גלובליים : להלן קטע מהתכנית הראשית המאתחלת את מונה 0 ואת מערכת הפסיקה . הגדרת קבוע לשעון המיקרו-בקר + define SYSCLK 12000000 // הגדרת משתנים גלובליים unsigned char tic , sec , min , hour ; // void main () { tic = 20 ; קביעת השעה במונה sec = min = hour = 0 ; // הגדרת אופן הפעולה של המונה TMOD = 0 x 01 ; // TL 0 = ( 65536- ( SYSCLK / 12 * 50 / 1000 )) % 256 ; TH 0 = ( 65536- ( SYSCLK / 12 * 50 / 1000 ))/ 256 ; אפשור פסיקות כללי ופסיקת מונה IE = 0 x 82 ; // 0 הפעלת מונה TR 0 = 1 ; // 0 לולאה ראשית while ( 1 ) … // }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר