עמוד:247

באיור 9 . 7 מסורטט מעגל עקרוני של מונה 0 הפועל באופן פעולה . 3 מונה 1 כאשר מונה 0 מופעל באופן 3 ניתן במקביל להפעיל את מונה 1 באופני פעולה 1 , 0 או . 2 הפעלת המונה מתבצעת תוך כדי בחירת אופן הפעולה הרצוי , ואילו הפסקת פעולת המונה מתבצעת על-ידי בחירת אופן . 3 שיטה זו משמשת כתחליף לשימוש בסיבית הבקרה . TR 1 לא ניתן להשתמש במנגנון הפסיקות עבור מונה 1 כיוון שדגל הגלישה משויך ליחידת המנייה . TH 0 אפשר להשתמש במונה 1 ליצירת אות שעון את קצב התקשורת הטורית , או בכל יישום שאינו דורש שימוש במנגנון הפסיקות . אופן 3 מאפשר להגדיר שלושה מונים בלתי תלויים זה בזה . איור 9 . 7 מונה 0 הפועל באופן פעולה 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר