עמוד:244

אופן פעולה – 1 מונה 16 סיביות אופן פעולה זה דומה לאופן פעולה 0 פרט לעובדה שמספר הסיביות במונה הוא 16 סיביות במקום 13 סיביות . בשונה מאופן הפעולה הקודם , הדגל TFn עולה ' 1 ' -ל כאשר המונה עובר . 0000 H-ל FFFFH-מ באיור 9 . 5 מתואר מונה 1 הפועל באופן פעולה . 1 דופקי השעון מתקבלים משעון המערכת או מהדק , T 1 בהתאם להגדרת הסיבית . C / T 1 קיימות שתי שיטות לבקרת פעולת המונה : שיטה : 1 כאשר , TR 1 \ = \ 1-ו GATE 1 \ = \ 0 דופקי השעון מגיעים אל יחידת המנייה . שיטה : 2 כאשר , TR 1 \ = \ 1-ו GATE 1 \ = \ 1 מעבר דופקי השעון אל יחידת המנייה מותנה ברמה הקיימת בהדק המבוא . INT 0 כאשר INT 1 \ = \ 0 המונה אינו סופר , וכאשר INT 1 \ = \ 1 המונה סופר . כאשר המונה גולש ( ערכו משתנה , ( 0000 H-ל FFFFH-מ הדגל TF 1 עולה . ' 1 ' -ל דגל זה נמצא באוגר . TCON גם באופן פעולה זה , הדגל מתאפס בהוראת תוכנה TF 1 \ = \ 0 ) בשפת C או CLR TF 1 בשפת סף , ( או בעת הפעלת שגרת פסיקה – במידה שמשתמשים במנגנון הפסיקות כאשר המונה גולש . איור 9 . 5 מונה 1 הפועל באופן פעולה 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר