עמוד:241

בחירה בין קוצב זמן למונה אירועים הבחירה בין תפקודי המונה מתבצעת באמצעות הסיביות . C / T 1-ו C / T 0 באיור 9 . 2 נתון תרשים עקרוני המתאר את אפשרויות הבחירה . מקורות אות השעון fclk למונה מתקבלים מן המתנד הגבישי , Osc או מהדק המבוא Tn T 0 ) או . ( T 1 הבחירה בין המקורות מתבצעת באמצעות המתג . C / T כאשר הסיבית C / T C / T 0 ) או ( C / T 1 באוגר TMOD היא , " 0 " מתקבל אות השעון , fclk לאחר חלוקה , 12-ב מתדר הגביש . כאשר הסיבית C / T היא , " 1 " מתקבל אות השעון מהדק המבוא . Tn הדקים X 2-ו X 1 משמשים לחיבור הגביש למיקרו-בקר . רכיב זה קובע את תדירות הפעולה של המעבד . שיקולי הבחירה של הרכיב הגבישי ואופן חיבורו למיקרו-בקר חורגים ממסגרת הפרק הזה . שליטה באספקת אות השעון למונה איור 9 . 3 מתאר את מעגל השליטה באספקת אות השעון למונה . אות השעון מסופק למונה כאשר המתג סגור . המתג נסגר כאשר מוצא שער . " 1 " -ב AND כדי שמוצא השער יהיה " 1 " שני מבואות השער חייבים להיות . " 1 " -ב כדי שמצב זה יתרחש , על סיבית TRn להיות , " 1 " ומוצא שער OR חייב להיות אף הוא . " 1 " -ב כדי שמוצא שער OR יהיה " 1 " -ב לפחות אחד ממבואותיו חייב להיות . " 1 " -ב איור 9 . 3 בקרת שליטה באות השעון למונה איור 9 . 2 תרשים עקרוני לבחירה בין קוצב זמן למונה אירועים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר