עמוד:239

9 . 2 מונים 8051-ב 8051-ל שתי יחידות מנייה נפרדות שאותן ניתן להפעיל כזמננים או כמונים . כל אחת מן היחידות מונה מעלה , וניתן להפעילה בשלושה אופנים ) Modes ( שונים באופן בלתי תלוי ביחידה , ובאופן פעולה שבו שתי יחידות המנייה פועלות במשותף . כל יחידת מנייה היא ברוחב של 16 סיביות . כל יחידה מורכבת משני חלקים , – THn החלק הגבוה – TLn-ו ) High ( החלק הנמוך . ) Low ( כל אוגר כזה מורכב משמונה סיביות . בטבלה 9 . 1 מצוינים השמות והכתובות של כל אחד מחלקי היחידות . אופן הפעולה של כל יחידה נקבע באמצעות האוגר המיוחד TMOD ( בכתובת , ( 89 H ובקרת הפעלתו מתבצעת באמצעות האוגר המיוחד TCON ( האוגר נמצא בכתובת 88 H ומשמש גם את בקרת הפסיקות כפי שלמדנו בפרק הקודם . ( . ) Terminal Count – TC ( במקרים מסוימים דגל זה עולה 1-ל למשך מחזור שעון אחד ולעיתים נדרש איפוס של הדגל . משתמשים בדגל זה במיקרו-בקר כמקור פסיקה עבור מונה המערכת . ניתן לטעון במונה באמצעות מבוא המונה את ערכה ההתחלתי של המנייה . להלן סיכום של מאפייני המונים : כיוון מנייה : מעלה ו / או מטה . טעינה מקבילית : מאפשר לקבוע את מצב המונה בתחילת המנייה . קריאה : ניתן לקרוא את ערכו של המונה . n כאשר מספר סיביות : n טווח המנייה הוא . 2 -1 דגל סיום המנייה : דגל המונף בתום המנייה . אות שעון : אות הגורם לשינוי ערך המנייה . טבלה 9 . 1 חלקי יחידות המנייה וכתובתם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר