עמוד:228

8 . 8 קביעת עדיפות פרט לעדיפות הבסיסית שהוצגה בטבלת העדיפויות המיקרו-בקר מאפשר הגדרה נוספת של שתי רמות עדיפות : גבוהה ונמוכה , שהיא שונה מזו של רמת העדיפות הבסיסית שהוצגה בסעיף . 8 . 5 כללי העדיפות : . 1 לא ניתן להפסיק שגרת פסיקה בעלת עדיפות גבוהה גם לא על-ידי פסיקה בעלת עדיפות גבוהה . . 2 פסיקה בעלת עדיפות גבוהה תתקבל כאשר מופעלת פסיקה בעלת עדיפות נמוכה . . 3 פסיקה בעלת עדיפות נמוכה תתקבל רק אם אין פסיקה אחרת שמתבצעת כעת . . 4 אם שתי פסיקות מתקבלות בו זמנית , הפסיקה בעלת העדיפות הגבוהה תתבצע . אם לשתיהן עדיפות גבוהה , אזי תתקבל הפסיקה בעלת העדיפות הבסיסית הגבוהה ביותר מבין השתיים . קביעת עדיפות בסדר קבלת הפסיקה מתבצעת באמצעות אוגר מיוחד , IP כתובת האוגר . B 8 H ניתן לפנות לסיביות האוגר במיעון סיבית . לסיביות כתובות עוקבות החל מן הכתובת , 88 H כמתואר בטבלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר