עמוד:220

על פי הטבלה , כאשר מתקבלות באותו זמן שתי בקשות פסיקה , האחת פסיקה חיצונית והשנייה של התקשורת הטורית , תופעל תחילה שגרת הפסיקה של הפסיקה החיצונית ורק לאחר שזו תסתיים תופעל שגרת הפסיקה של יחידת התקשורת . גם כאשר מתקבלת תחילה פסיקה מיחידת התקשורת , וזמן קצר לאחר מכן בקשת הפסיקה של מבוא חיצוני , תופסק שגרת הפסיקה של יחידת התקשורת ותופעל שגרת הפסיקה של מבוא הפסיקה החיצונית . כאשר תסתיים שגרת הפסיקה של המבוא החיצוני תחזור ותפעול שגרת הפסיקה של יחידת התקשורת . שלבי ביצוע שגרת פסיקה : 8051-ה . 1 משלים את ביצוע ההוראה הנוכחית . . 2 ביצוע הוראות LCALL לכתובת של שגרת הפסיקה . 2 . 1 הכתובת ( אוגר ( PC של ההוראה הבאה לביצוע נשמרת במחסנית : חלקו הנמוך של ( PCL ) PC נכנס ראשון ומיד לאחריו נכנס חלקו הגבוה של . ( PCH ) PC 2 . 2 חסימת הפסיקה הנוכחית וכל מקור פסיקה אחר בעל עדיפות נמוכה יותר . 2 . 3 איפוס דגל הפסיקה המתאים , כאשר זוהי פסיקה חיצונית או דרישת פסיקה מקוצב זמן . 2 . 4 דילוג לכתובת שגרת הפסיקה . הכתובת של שגרת הפסיקה נקבעת אוטומטית על-ידי בקר הפסיקות בהתאם למקור שיצר את הבקשה . לכל מקור פסיקה כתובות קבועה . כתובות מקורות הפסיקה נתונות בטבלת וקטורי הפסיקה . 1 . 3 ביצוע שגרת הפסיקה המסתיימת כאשר מתבצעת הוראת . RETI סיום שגרת הפסיקה : . 1 שליפת כתובת החזרה מן המחסנית ; המשך ביצוע התכנית שהופסקה . . 2 אפשור מקורות הפסיקה לפני ביצוע שגרת הפסיקה . 1 שימוש בהוראה RET במקום בהוראה RETI יחזיר את השליטה לתכנית שהתבצעה קודם לכן אך לא יאפשר מחדש את בקשת הפסיקה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר