עמוד:219

בכל מחזור מכונה של 8051-ה נבדקות ונרשמות בקשות הפסיקה בדגלי בקשת הפסיקה . אם בקשת הפסיקה הגלובלית EA מאופשרת אזי מתחיל תהליך של הפעלת שגרת הפסיקה בעלת העדיפות הגבוהה ביותר מבין כל הבקשות . סדר העדיפות של מקורות הפסיקה נתון בטבלה : 8 . 1 טבלה 8 . 1 סדר עדיפות הפסיקות 8051-ב איור 8 . 2 מבנהו הפנימי של בקר הפסיקות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר