עמוד:214

דרישות המשימה מעלות את הצורך במדידת זמן שונות : א . תצוגה מרובבת דורשת הפעלה של לפחות 24 פעם בשנייה עבור כל יחידת תצוגה . במערכת הוגדרו שלוש יחידות תצוגה , ולכן קצב ריענון התצוגה חייב להיות לפחות 72 בדקה . ( 3 x 24 ) אם נבחר בקצב ריענון של 100 פעם בשנייה אזי נזדקק ליחידת זמן בסיסית של 0 . 01 שניות . ב . קריאת ערך החיישן נדרשת כל 30 שניות . ג . החלפת סוג המידע ( טמפרטורה או לחות ) לתצוגה בכל חמש שניות . כתבו את האלגוריתם לפתרון המשימה . פתרון : התכנית הראשית תתוזמן על-ידי קוצב זמן בכל 0 . 01 שניות . למדידות זמן של חמש שניות נשתמש במשתנה הסופר 500 יחידת זמן של 0 . 01 שניות . למדידת זמן של 30 שניות נשתמש במשתנה הסופר 6 יחידות של חמש שניות . . 1 לעולם בצע : 1 . 1 המתן 0 . 01 שניות 1 . 2 עדכן תצוגת -7מקטעים . 1 . 3 קדם מונה זמן 5 שניות . 1 . 4 אם חלפו 5 שניות בצע : 1 . 4 . 1 החלף את סוג המידע בתצוגת -7מקטעים 1 . 4 . 2 אפס את מונה 5 שניות 1 . 4 . 3 קדם את מונה 30 שניות 1 . 4 . 4 אם חלפו 30 שניות , בצע : 1 . 4 . 4 . 1 קרא ערכי טמפרטורה ולחות . 1 . 4 . 4 . 2 אפס מונה 30 שניות . 1 . 4 . 4 . 3 אם קיימת חריגה בערכי טמפרטורה או לחות בצע : 1 . 4 . 4 . 3 . 1 הפעל נורית התראה . 1 . 4 . 4 . 3 . 2 הפעל זמזם התראה . 1 . 4 . 4 . 4 אחרת 1 . 4 . 4 . 4 . 1 הפסק נורית התראה . 1 . 4 . 4 . 4 . 2 הפסק זמזם התראה . 1 . 5 אם נלחץ מקש בלוח המקשים , בצע : 1 . 5 . 1 עדכן דרישות הפעלה . 1 . 6 אם נדרשת תקשורת , בצע : 1 . 6 . 1 העבר מידע למחשב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר