עמוד:212

8 . 2 תשאול מול פסיקה בדוגמה שלהלן נציג שני פתרונות למשימה תכנותית המתבססים על גישות שונות . הפתרונות קשורים ברכיבי החומרה שיוצגו להלן . הדוגמה הזאת אינה עוסקת בשיקולי הבחירה של רכיבי החומרה . דוגמה 8 . 1 מערכת בקרת תהליכים והתקנים בחממה לגידול פרחים קיימת מערכת מבוססת-מיקרו-בקר . 8051 מטרת המערכת היא למדוד את הטמפרטורה והלחות ולהציג את ערכיהם . המדידה נעשית באמצעות חיישן טמפרטורה ולחות ( humidity ) ספרתי . הערך הנמדד מוצג בתצוגת -7מקטעים בעלת שלוש ספרות . המערכת מספקת התראות באמצעות זמזם ונורית סימון מתאימה . אופן הפעולה של המערכת נקבע על-ידי לוח מקשים ותצוגת . LCD הערכים הנמדדים נאגרים בזיכרון המיקרו-בקר ומשודרים דרך מתאם תקשורת טורית אל מחשב . התקנים ייעודיים בקטגוריה זו נכללים כל ההתקנים הנדרשים למימוש מערכת בעלת ייעוד מסוים . מיקרו-בקרים ממשפחת 8051 בתצורה בסיסית כוללים קוצבי זמן ומונים , בקר תקשורת טורית , מפתחי קלט פלט ובקר פסיקות . כיום קיימות גרסאות רבות של המיקרו-בקר ממשפחת 8051 הכוללות רכיבים נוספים , כגון ממיר , ADC ממיר , DAC תקשורת , USB מחולל אותות PWM ועוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר