עמוד:203

חפיפת השמות זהה לזה של המשתנים המקומיים , כלומר , משתנה בבלוק פנימי " מסתיר" את המשתנה הגלובלי . 1 . + include < stdio . h > 2 . char a = 4 , b ; 3 . void fun 1 ( char a ); 4 . void fun 2 ( char b ); 5 . void main () 6 . { 7 . SCON = 0 x 50 ; 8 . TMOD | = 0 x 20 9 . TH 1 = 221 ; 10 . TR 1 = 1 ; 11 . TI = 1 ; 12 . b = 1 ; 13 . fun 1 ( 34 ); 14 . fun 2 ( b ); 15 . printf ( "a = % d , b = % d" , a , b ); 16 . while ( 1 ); 17 . } 18 . void fun 1 ( char a ) 19 . { 20 . printf ( "a = % d , b = % d" , a , b ); 21 . a = b = 10 ; 22 . } 23 . void fun 2 ( char b ) 24 . { 25 . printf ( "a = % d , b = % d" , a , b ); 26 . a = b = 5 ; 27 . }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר