עמוד:198

7 . 5 הקריאה לפונקציה פרמטר פורמלי הוא משתנה המופיע ברשימת הפרמטרים של הפונקציה . פרמטר אקטואלי הוא הפרמטר המופיע ברשימת הפרמטרים בשלב הפעלת הפונקציה . פרמטר אקטואלי יכול להיות משתנה , ערך או ביטוי המורכב מערכים ו / או משתנים ופעולת שונות , חשבוניות , לוגיות או אחרות . כאשר הפרמטר הוא משתנה , עליו להיות מוגדר לפני ההפעלה של הפונקציה . המונח " פרמטר מועבר" מתייחס לפרמטר האקטואלי . מספר הפרמטרים הפורמליים חייב להיות שווה למספר הפרמטרים האקטואליים ובאותו הסדר . כאשר מפעילים את הפונקציה , מתרחשים כמה תהליכים : מחשבים את ערכו של כל אחד מן הפרמטרים המועברים לפונקציה . במידת הצורך הערך המחושב עובר המרה ( casting ) לטיפוס הפרמטר הפורמלי , ומועתק אליו . ההעברה היא לפי ערך . ( by value ) שומרים את המקום בתכנית שאליו צריכים לחזור על מנת לשמור על רצף התכנית . מבצעים את גוף הפונקציה . כאשר מתבצעת הוראת return המכילה ביטוי , יוחזר הערך המחושב ויוצב במשתנה המקבל את התוצאה , בשורה שבה בוצעה הקריאה על-פי המקום שנשמר , וממשיכים ברצף ההוראות המקורי . כאשר מתבצעת הוראת return שאינה מכילה ביטוי , ממשיכים ברצף ההוראות המקוריות על-פי המקום שנשמר . כאשר לא מופיעה הוראת return בפונקציה , היא תסתיים בשורה האחרונה בה . בסיום הפונקציה ממשיכים בתכנית המקורית על-פי המקום השמור . דוגמה 7 . 5 למיקרו-בקר מחוברות שתי קבוצות של שמונה מפסקים ; קבוצה אחת למפתח P 0 וקבוצה אחרת למפתח . P 1 כאשר מפסק פתוח – מתקבל , 0 וכאשר מפסק סגור – מתקבל . 1 למפתח P 2 מחוברות שמונה נוריות LED כך שהערך 1 גורם להן לדלוק והערך 0 גורם להן לכבות . כל קבוצת מפסקים מספקת ערך בינארי בן שמונה סיביות . משימה : כתוב תכנית המציגה בנוריות המחוברות P 2-ל את ערכו של המספר הגדול מבין שני המספרים המתקבלים מן המפתחים . P 1-ו P 0 בפתרון המשימה ניעזר בפונקציה max המחזירה את המספר הגדול מבין שניים . נתאים את הפרמטרים הפורמליים כך שיתאימו לנתונים של שמונה סיביות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר