עמוד:187

7 . 1 מבני הנתונים ועידון תכנית לאחר זיהוי המידע עבור המשימה יש צורך לבחור שיטה לאחסון המידע . ניתן לאחסן את המידע במשתנים יחידים , במבנה של מערך ( חד-ממדי או דו-ממדי , ( או ברשומות . ( struct ) הבחירה בשיטת אחסון המידע קובעת במידה רבה את שיטת עיבוד המידע . פונקציות הקלט והפלט התקניות , המוגדרות בספרייה , stdio . h מתבצעות במיקרו-בקר בנוהל ( פרוטוקול ) התקשורת הטורית . RS 232 נוהל זה מכיל את תהליכי הקמת הקשר , העברת המידע וניתוק הקשר . באמצעות פונקציות הספרייה ניתן ליצור תקשורת בין מיקרו-בקר למחשב האישי או למערכות ממוחשבות אחרות . בפרק 10 נדון בהרחבה בתקשורת הטורית , ונלמד להגדיר את פרמטרי התקשורת . בדוגמאות הבאות נניח כי פרמטרי התקשורת מוגדרים באופן הזה : SCON = 0 x 50 ; /* SCON : mode 1 , 8-bit UART , enable receiver */ TMOD | = 0 x 20 ; /* TMOD : timer 1 , mode 2 , 8-bit reload */ TH 1 = 221 ; /* TH 1 : reload value for 1200 baud @ 16 MHz */ TR 1 = 1 ; /* TR 1 : timer 1 run */ TI = 1 ; /* TI : set TI to send first char of UART */ דוגמה 7 . 1 משימה : קליטת חמישה מספרים חסרי סימן מטיפוס unsigned char מהתקן הקלט הסטנדרטי , אחסונם בזיכרון ופליטת ערכם להתקן הפלט הסטנדרטי . נבחן שתי גישות לאחסון הנתונים : . 1 חמישה משתנים . . 2 מערך בגודל . 5 פרק : 7 פונקציות בשפת C 51 ניתן לחלק את מגוון משימותיו של מחשב לשני סוגים : עיבוד מידע ובקרת תהליכים והתקנים ( ראו מיקרו-בקרים ושפה עילית , כרך א , עמ ' . ( 10 בכל אחת מן המשימות נדרש תכנון מוקדם , הכולל זיהוי המידע המועבר אל המשימה , בחירה של אופן אחסון המידע , אופן העיבוד של המידע והפקה של פלט מתאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר