עמוד:181

דוגמה 6 . 7 הגדרת מערך כתבו תכנית המאתחלת מערך בגודל 20 מסוג char לערך התחלתי . 0 xFF המערך מוגדר במרחב הזיכרון הפנימי . פתרון : data char num [ 20 ]; אינדקס למערך char i ; // void main () { for ( i = 0 ; i < 20 ; i ++ ) הצבת ערך לתא במערך num [ i ] = 0 xFF ; // while ( 1 ); } דוגמה 6 . 8 חישוב ממוצע כתבו תכנית המחשבת את הממוצע החשבוני של עשרה תאים במערך מסוג . int המערך מוגדר במרחב הזיכרון החיצוני . פתרון : הגדרת מערך xdata int num [ 10 ]; // אינדקס למערך char i ; // משתנה עבור הסכום המצטבר int Sum ; // משתנה עבור הממוצע החשבוני float Avg ; // void main () { for ( i = 0 , Sum = 0 ; i < 10 ; i ++ ) חישוב הסכום המצטבר Sum += num [ i ] ; // חישוב הממוצע – שימו לב להמרה Avg = ( float ) Sum / 10 ; // while ( 1 ); } תזכורת : ההוראה Sum += num [ i ] היא בעצם . Sum = Sum + num [ i ]

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר