עמוד:168

פתרון : א . long int i ; for ( I = 0 ; i < 200000 ; i ++ ); ב . בלולאות מקוננות חייבים להשתמש בשני מוני לולאה , האחד , i ללולאה הפנימית , והאחר , j ללולאה החיצונית . תוצאת מכפלת ערכי המונים המרביים חייבת להיות שווה למספר הלולאות הנדרש , . i * j = 200000 ערכו המרבי של המונה הפנימי הוא 1000 וערכו המרבי של המונה החיצוני הוא . 200 int i , j ; לולאה חיצונית for ( j = 0 ; j < 200 ; j ++ ) // { לולאה פנימית for ( I = 0 ; i < 1000 ; i ++ ); // } הסבר : הלולאה הפנימית מתבצעת 1000 פעמים והיא חסרת גוף ( שימו לב לסימן ; שבסוף המשפט . ( הלולאה החיצונית מתבצעת 200 פעמים . גוף הלולאה החיצונית הוא לולאת for-ה הפנימית . מספר הפעמים שגוף הלולאה מתבצע הוא . 1 , 000 x 200

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר