עמוד:157

דוגמה 5 . 4 ניתוח פעולת לולאה נתונה הלולאה הבאה : data char i = 0 , Sum = 0 ; while ( i ++ < 10 ) { if ( i % 2 ) continue ; Sum + = i ; } הסבירו מה מבצעת הלולאה . פתרון : בקרת הלולאה i ++ < 10 בודקת אם ערכו של i קטן 10-מ ולאחר מכן מגדילה את ערכו . 1-ב אם i קטן 10-מ ( לפני הוספת ( 1 אזי גוף הלולאה מתבצע . בגוף הלולאה נבדק אם ערכו של , i לאחר שגדל , 1-ב הוא אי-זוגי , ( i % 2 ) אם כן – חוזרים לבקרת הלולאה . אם i זוגי , אזי מחברים את ערכו למשתנה . Sum לסיכום : המשתנה Sum מכיל את סכום המספרים הזוגיים 1-מ עד . 10 שאלה 5 . 3 כתבו את קטע התכנית שבדוגמה 5 . 4 באמצעות לולאת . do while שאלה 5 . 4 כתבו קטע של תכנית המחשבת את סכום המספרים הזוגיים 1-מ עד , 10 ללא שימוש במשפט . continue כתבו את הקטע פעם באמצעות לולאת while ופעם באמצעות לולאת do . while

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר