עמוד:143

נתון כי למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות הדולקות כאשר מספקים להן . " 1 " מה מבצעת התכנית ? מה יוצג בנוריות ? שאלה 4 . 12 משנים את גוף הלולאה האינסופית בתכנית שבשאלה 4 . 11 לתכנית שבהמשך . א . מה ההבדל בין התכניות ? ב . מה יוצג בנוריות כאשר ההוראה המסומנת ב- /** remark **/ מתבצעת ? + include < reg 51 . h > void delay () { unsigned int i = 50000 ; while ( i > 0 ) i-- ; } void main () { P 3 = 0 x 10 ; while ( 1 ) { if (( P 3 & 0 x 0 F ) < 10 && P 3 < 0 x 99 ) Delay (); if ( P 3 > 0 x 99 ) break ; P 3 ++ ; while ( 1 ); /** remark **/ } }

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר