עמוד:137

כאשר משמיטים את ערכו של הקבוע המהדר ממספר את הקבועים במספרים עוקבים , החל . 0-מ ניתן להגדיר משתנה המכיל את ערכי קבוצת הקבועים באופן הזה : enum tag variable ; כאשר variable הוא משתנה מטיפוס שלם המקבל ערכים השייכים לקבוצת . enum tag דוגמה 4 . 14 שימוש במשתנה מסוג enumeration הגדירו משתנה מסוג enumeration שיכיל את ימות השבוע , ומשתנה שיכיל ערך של אחד מימות השבוע . פתרון : enum DAYS { Sun , Mon , Tue , Wed , Thu , Fri , Sat }; void main () { enum DAYS day ; day = Mon ; day = 3 ; while ( 1 ); } הסבר : קבוצת הקבועים DAYS מגדירה את ימות השבוע . המספר האוטומטי יקבע את הערך 0 , Sun-ל את הערך 1 ל- , Mon וכן הלאה . המשתנה day מקבל את הערך Mon שהוא למעשה הערך הקבוע . 1 פעולת ההשמה day = 3 שקולה למשפט השמה . day = Wed שאלה 4 . 7 הגדירו קבוצת קבועים המכילה את חודשי השנה , ומשתנה שיכיל ערך של אחד מחודשי השנה . ההגדרה תקבע לחודש הראשון את הערך , 1 לחודש השני את הערך 2 ולחודש האחרון את הערך . 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר