עמוד:132

לפי כלל זה שנת 1900 אינה שנה מעוברת : מתחלקת בארבע , מתחלקת , 100-ב אך אינה מתחלקת . 400-ב משפטים 2-ו 1 הם משפט תנאי ראשי . משפטים 1 . 1 . 2-ו 1 . 1 . 1 , 1 . 2 , 1 . 1 הם משפטי תנאי משניים . להלן התכנית המבצעת זאת : int year ; דגל לציון שנה מעוברת : – 1 מעוברת , – 0 לא מעוברת bit IsLeap ; // void main () { משפט תנאי ראשי if ( year % 4 == 0 ) // { משפט תנאי משני if ( year % 100 == 0 ) // { משפט תנאי משני if ( year % 400 == 0 ) // IsLeap = 1 ; else IsLeap = 0 ; } else IsLeap = 1 ; } else לא שנה מעוברת IsLeap = 0 ; // while ( 1 ); } שאלה 4 . 4 להדקים P 1 . 2-ו P 1 . 1 , P 1 . 0 מחוברים שלושה מפסקים : sw 2-ו sw 1 , sw 0 בהתאמה . כאשר מפסק סגור , מתקבל " 1 " במוצאו . להדקים P 1 . 4-ו P 1 . 3 מחוברות שתי נוריות L 2-ו L 1 : בהתאמה . נורית דולקת כאשר מספקים לה . " 1 " אם sw 0 פתוח , שתי הנוריות כבויות . אם sw 0 במצב סגור sw 1-ו במצב סגור , אזי דולקת נורית . L 1 נורית L 2 דולקת אם sw 2 סגור . א . פתרו את השאלה בעזרת פעולות בוליאניות בלבד . היעזרו בטבלת אמת . ב . פתרו את השאלה בעזרת משפטי תנאי מקוננים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר