עמוד:120

דוגמה 4 . 3 מימוש פעולה בוליאנית ממשו את הביטוי הלוגי y ( a , b ) = a + b באמצעות פעולות בוליאניות ובאמצעות פעולות לוגיות . נתון כי : B-P 1 . 1 , A-P 1 . 0 ו- . y-P 1 . 2 פתרון : שימו לב כי האופרטור - משמש בשני תפקידים : . 1 אופרטור המיקום המופיע בהגדרת ; sbit . 2 אופרטור בוליאני . XOR – שאלה 4 . 2 למפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . כל מפסק יוצר " 1 " כאשר הוא לחוץ . למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . נורית נדלקת כאשר מספקים לה . " 1 " רשמו את ההוראות להפעלת נורה המחוברת להדק P 3 . 7 על-פי הדרישה הבאה : כאשר הלחצן המחובר להדק P 1 . 0 לחוץ , הנורה כבויה . כאשר הלחצן המחובר להדק P 1 . 0 משוחרר , הנורה דולקת . פתרו את השאלה בשתי דרכים : האחת , באמצעות פעולה בוליאנית והשנייה – באמצעות פעולה לוגית . סדר הפעולות : לאופרטורי היחס קדימות נמוכה מזו של הפעולות החשבוניות וגבוהה מזו של הפעולות הבוליאניות . בסוף הפרק מובאת טבלה המציגה את סדר הפעולות על-פי קדימותן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר