עמוד:92

3 . 4 אופרטורים בוליאניים בשפת C קיימים אופרטורים הפועלים על שני ביטויים - פעולה בינארית , ואופרטורים הפועלים על ביטוי יחיד – פעולה אונרית . אופרטורים בינאריים האופרטור & מבצע פעולת AND בין הסיביות של שני ביטויים . האופרטור | מבצע פעולת OR בין הסיביות של שני ביטויים . האופרטור - מבצע פעולת XOR בין הסיבית של שני ביטויים . אופרטור זה משמש גם כאופרטור המיקום עבור הגדרת . sbit בטבלה 3 . 3 מוצגות טבלאות האמת של שלוש פעולות בוליאניות . דוגמה 3 . 4 סדר פעולות נחשב את ערכו של הביטוי הבא : x = -y ++ x b + 6 ; כאשר ידוע כי לפני ביצוע ההוראה הכילו המשתנים את הערכים : y = 9 ו- . b = 8 פתרון : בביטוי מופיעים האופרטורים הבאים : ++ סופי , בעל הקדימות הגבוהה ביותר , ( 1 ) ולאחר מכן סימן השלילה - בקדימות נמוכה יותר , ( 2 ) פעולת הכפל * בקדימות , ( 3 ) פעולת החיבור + בקדימות , ( 4 ) ולבסוף פעולת ההשמה בקדימות הנמוכה ביותר . ( 5 ) תחילה נקרא ערכו של המשתנה y למשתנה פנימי כלשהו ולאחר מכן יקודם . ( 10 ) 1-ב y בשלב הבא משנים את הסימן של הערך שנקרא (–9 ) המוכפל בערכו של המשתנה . ( 8 ) b לתוצאת המכפלה (–72 ) מחברים את הערך הקבוע . 6 התוצאה שמתקבלת –66 מוצבת במשתנה . x בסוף החישוב : . x = –66 , y = 10 , b = 8 טבלה 3 . 3 טבלאות אמת של שלוש פעולות בוליאניות בין שתי סיביות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר