עמוד:90

דוגמה 3 . 2 פעולת מודולו נדגים פירוק של מספר תלת-ספרתי num לספרת המאות- , m לספרת העשרות a - ולספרת היחידות . u - הפירוק נעשה תוך כדי שימוש בפעולת חילוק / ובפעולת המודול % בלבד . int num ; char m , a , u ; חישוב ספרת המאות m = num / 100 ; // תחילה חישוב מספר דו-ספרתי ולאחר מכן – ספרת העשרות a = ( num % 100 ) / 10 ; // חישוב ספרת היחידות y = num % 10 ; // פעולות קידום 1-ב וחיסור של 1 פעולת הקידום ++ היא פעולה המשנה את ערכו של המשתנה . 1-ב כלומר , לאחר פעולת הקידום ערכו של המשתנה יגדל . 1-ב פעולת החיסור -- היא פעולה המשנה את ערכו של המשתנה ב- .-1 כלומר , לאחר פעולת החיסור ערכו של המשתנה יקטן . 1-ב לשני האופרטורים כתיבה תחילית , , prefix וכתיבה סופית , . suffix בכתיבה תחילית תחילה המשתנה מתעדכן ורק לאחר מכן משתמשים בערכו , ואילו בכתיבה סופית תחילה משתמשים בערכו ורק לאחר מכן המשתנה מתעדכן . דוגמה 3 . 3 אופרטורים נמחיש את השימוש בכל אחד מן האופרטורים , בשתי שיטות הכתיבה , באמצעות הדוגמאות האלה : בהוראות 4-ו 2 ערכם של x ושל y זהים לאחר ביצוע כל ההוראה . בהוראות 3-ו 1 ערכם של x ושל y שונים לאחר ביצוע כל הוראה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר