עמוד:76

דוגמה 2 . 4 פקודת שיוך I קבעו אם נכון לכתוב פקודת שיוך לכל אחד מן המרחבים האלה : א . מרחב data-ה ב . מרחב code-ה ג . מרחב idata-ה ד . מרחב xdata-ה פתרון : ג-ב-א . אין זה נכון לבחור תא בעל כתובת ספציפית בשלושת המרחבים האלה ולהעניק לו שם . הקצאה מרחבית רגילה מאפשרת " להגיע " אל התא הרצוי באמצעות שמו מבלי לדעת את כתובתו . ד . יש היגיון לכתוב הוראת שיוך במרחב , xdata-ה אבל לא לתא זיכרון רגיל – מאותה סיבה הכתובה בתשובה לסעיפים ג-ב-א : חובה לכתוב הוראת שיוך במרחב xdata-ה לכתובות של מפתחי הקלט / פלט החיצוניים , שמחוברים להם התקני קלט / פלט . אין דרך אחרת לפנות אליהם . למדתם בכרך א ' את הנושא "מיפוי התקני קלט / פלט . " לכל התקן כזה מחובר מעגל מיפוי , המשייך לכל התקן כתובת אחרת . כך ניתן להבדיל בין כל התקן לבין שכניו בכרטיס האלקטרוני שבו הם מותקנים . בעת שימוש בשפה העילית חובה להגדיר את הכתובות של התקני הקלט / פלט משום שבכל יישום מוגדרים ההתקנים בכתובות שונות . לשם כך בדיוק נועדה פקודת השיוך במרחב . xdata-ה דוגמה 2 . 5 פקודות שיוך II לפניכם שוב שתי הפקודות של דוגמה : 2 . 3 1 . idata char P 1 ; 2 . sfr P 1 = 0 x 90 ; הסבירו מדוע אין מופיעה המילה char בפקודה ? 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר