עמוד:75

פתרון : א . פקודה : 1 היא פקודת הקצאה : הפקודה מורה למהדר להקצות בית אחד במרחב , idata-ה ולכנות אותו בשם . P 1 המהדר יחפש מקום פנוי בין תאי מרחב , idata-ה בתחום הכתובות : . 80 H – FFH = 128 – 255 המהדר עשוי לבחור לגמרי באקראי לא רק בשאר 127 התאים האפשריים , אלא גם בתא . 90 H = 144 פקודה : 2 היא פקודת שיוך : הפקודה מורה למהדר לכנות את התא הספציפי , 90 H = 144 שבמרחב sfr-ה בשם . P 1 : מרגע ביצוע הפקודה , הבקר יתייחס לסיביות תא זה כאל סיביות המפתח . P 1 ב . התכונות המשותפות לכלל פקודות ההקצאה ופקודות השיוך הן : בשני סוגי הפקודות מופיע מרחב הזיכרון הרצוי . בשניהם שם המשתנה מוצמד לכתובת . שניהם מופיעים לסירוגין בפתיחת תכנית . C 51 ג . התכונה המבדילה בין שתי הפקודות היא תכונת הייעוד שלהן : פקודת ההקצאה נועדה לחפש מקום פנוי בזיכרון עבור משתנה תכנית . משנמצא מקום כזה – המהדר מכנה אותו בשם שבחר המתכנת . האחרון אינו יודע את הכתובת שמצא המהדר . פקודת שיוך נועדה לשייך שם לכתובת ידועה למתכנת כדי לאפשר לו להשתמש ברכיבי הבקר באמצעות פקודות השפה העילית . C בפקודת שיוך אין שום תהליך של חיפוש מקום פנוי בזיכרון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר