עמוד:69

פתרון : א . בפקודות 2-1 הכתובת ההתחלתית של המשתנים תהיה RAM-ב 10 הפנימי : . 1 פקודה : 1 מבקשת מפורשות מן המהדר למקם את שלושת המשתנים במרחב , data-ה קרי בתוך 128 התאים הראשונים של RAM-ה הפנימי . לפי הנחה זו , המשתנים ימוקמו החל מן הכתובת . 10 . 2 פקודה : 2 היא חסרת קידומת , ולכן היא פקודת בררת המחדל של C 51 למיקום משתנים במרחב . data-ה הפקודה זהה עתה לחלוטין לפקודה המקבילה . C-ב לפי ההנחה הזאת , גם עתה ימוקמו המשתנים החל מן הכתובת RAM-ב 10 הפנימי . ב . בפקודה 3 הכתובת ההתחלתית של המשתנים תהיה RAM-ב 42 הפנימי : . 3 פקודה : 3 מבקשת מהמהדר למקם את שלושת המשתנים במרחב , bdata-ה קרי בתוך 16 התאים בעלי מיעון הסיבית , בתאים 47-32 של מרחב . data-ה לפי הנחה זו , המשתנים ימוקמו החל מן הכתובת RAM-ב 42 הפנימי . ג . בפקודה 4 הכתובת ההתחלתית של המשתנים תהיה RAM-ב 138 הפנימי הנוסף : . 4 פקודה : 4 מבקשת מן המהדר למקם את שלושת המשתנים במרחב , idata-ה קרי בתוך 128 התאים הרצופים הנוספים , המקבילים למרחב , sfr-ה שכתובותיהם , 255 -128 ) רק בבקרים המתקדמים . ( לפי הנחה זו , המשתנים ימוקמו החל מן הכתובת RAM-ב 138 הפנימי הנוסף . ד . בפקודה 5 הכתובת ההתחלתית של המשתנים תהיה RAM-ב 10 החיצוני : . 5 פקודה : 5 מבקשת מן המהדר למקם את שלושת המשתנים במרחב , xdata-ה קרי בתוך 64 K התאים של RAM-ה החיצוני . לפי הנחה זו , המשתנים ימוקמו החל מן הכתובת 10 שבRAM- החיצוני . ה . פקודה 6 בכל חמש הפקודות הקודמות הוקצו שלושת המשתנים בארבעה מרחבי RAM שונים . כך יכול מתכנת להשתמש בהם לאחסון ולשינוי נתוניו . פקודה : 6 מנסה להקצות משתנים ROM-ב שבו צורבים מידע קבוע . לכן ROM-ב חייבים גם לאתחל משתנים בערך שייצרב . כך יהיה אפשר לקרוא אותם ולהשתמש בהם במהלך תכנית . אין משמעות להקצאת משתנים ROM-ב בלי לאתחל אותם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר