עמוד:58

1 . sfr P 1 = 0 x 90 ; 2 . sfr –7 seg = 0 x 90 ; 3 . sfr Swithes = 0 x 90 ; 4 . sfr Leds = 0 x 90 ; 5 . sbit P 1–0 = 0 x 90 ; 6 . sbit SW 0 = 0 x 90 ; 7 . sbit LED 0 = 0 x 90 ; 8 . xdata char Memory–Cell –at– 0 x 90 ; 9 . xdata char Leds –at– 0 x 90 ; 10 . xdata char Swithes –at– 0 x 90 ; עשרת המשפטים : א . במרחב RAM-ה החיצוני ממוקם תא זיכרון שכתובתו 90 H ושמו . Memory–Cell ב . הסיבית הימנית של המפתח , P 1 שכתובתה , 90 H מכונה עתה בשם המתורגם : "נורית . " 0 סביר להניח שההדק P 1 . 0 מתפקד עתה כהדק מפתח פלט , שמחוברת לו נורית . ג . המפתח , P 1 שכתובתו , 90 H מכונה עתה בשמו המערכתי : . P 1 ד . במרחב RAM-ה החיצוני ממוקם מפתח קלט שכתובתו 90 H ושמו המתורגם הוא : " מתגים . " ה . המפתח P 1 שכתובתו , 90 H מכונה עתה בשם המתורגם " : נוריות . " סביר להניח P 1-ש מתפקד עתה כמפתח-פלט , שמחוברות לו נוריות . ו . הסיבית הימנית של המפתח P 1 שכתובתה , 90 H מכונה עתה בשמה המערכתי : . P 1–0 ז . המפתח P 1 שכתובתו , 90 H מכונה עתה בשם המתורגם " : מתגים . " סביר להניח P 1-ש מתפקד עתה כמפתח-קלט , שמחוברים לו מתגים . ח . המפתח P 1 שכתובתו , 90 H מכונה עתה בשם המתורגם -7 " : מקטעים . " סביר להניח P 1-ש מתפקד עתה כמפתח פלט , שמחוברת לו תצוגת -7 מקטעים . ט . הסיבית הימנית של המפתח P 1 שכתובתה , 90 H מכונה עתה בשם המתורגם : "מתג . " 0 סביר להניח שההדק P 1 . 0 מתפקד עתה כהדק מפתח קלט , שמחובר לו מתג . י . במרחב RAM-ה החיצוני ממוקם מפתח פלט שכתובתו 90 H ושמו המתורגם : "נוריות . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר