עמוד:53

ב . התכנית מעבירה את מצב הלחצן המחובר להדק P 1 . 0 אל הנורית המחוברת להדק . P 3 . 0 המילה , sbit בשורות , 2-1 מפנה 11-ל אוגרי מרחב sfr-ה בעלי מיעון הסיבית . לפי איור , 4 . 2 פרק , 4 כרך , 'א מצאנו את הסיביות השייכות לכתובות : B 0 H-ו 90 H הכתובת 90 H שייכת לסיבית הימנית P 1 . 0 של המפתח ; P 1 הכתובת B 0 H שייכת לסיבית הימנית P 3 . 0 של המפתח . P 3 ג . כדי למצוא מה גורמת החלפת המילה sbit במילה , sfr בשורות , 2-1 נפנה שוב לאיור 4 . 2 שבפרק . 4 באיור הזה נמצא את האוגרים 0 מפתחים השייכים לאותן כתובות , 90 H : B 0 H-ו הכתובת 90 H שייכת למפתח ; P 1 הכתובת B 0 H שייכת למפתח . P 3 החלפת המילים בשורות 2-1 של התכנית משנה את משימתה " -מ העברת מצבו של לחצן יחיד לנורית" ל " העברת מצבם של שמונה לחצנים לשמונה נוריות . " המשונה הוא שהשמות LED 0-ו SW 0 מבטאים סיבית יחידה כפי שהיה בתכנית המקורית . ראוי היה כאן לשנות את השמות ( אך לא חובה ) SWITCHES-ל ו- . LEDS ד . משימת התכנית החדשה תהיה : " העברת מצב הלחצן המחובר להדק P 1 . 7 אל הנורית המחוברת להדק . " P 3 . 7 ה . ההחלפה הקודמת בסעיף ג' התבססה על שתי עובדות : הכתובת 90 H היא כתובת משותפת גם למפתח P 1 וגם לסיבית הימנית שלו , ; P 1 . 0 הכתובת B 0 H היא כתובת משותפת גם למפתח P 3 וגם לסיבית הימנית שלו , . P 3 . 0 ההחלפה עתה תפנה לכתובות 97 H ו- B 7 H במרחב הזיכרון . sfr כתובות אלה משמשות כתאי זיכרון לכל דבר , ואולם לא ניתן לפנות באמצעותן להתקני קלט / פלט . בדוגמת הסיום נשתמש בהוראת הבקרה if-else של . C דוגמה 1 . 15 דוגמת סיום כתבו שתי פתרונות לתכנית הפועלת במעגל שבאיור , 1 . 2 אחת בשפת-הסף של 8051-ה והשנייה בשפת . C 51 משימת התכניות היא : אם הלחצן של הדק P 1 . 0 לחוץ הנורית המחוברת להדק P 3 . 7 נדלקת , והנורית המחוברת להדק P 3 . 0 כבה . אם הלחצן אינו לחוץ , הנורית המחוברת להדק P 3 . 7 כבה , והנורית המחוברת להדק P 3 . 0 נדלקת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר