עמוד:46

שאלה 116 לפניכם שתי תכניות הפועלות במעגל שבאיור : 1 . 5 א . מהו מחזור ההארה שיוצרת תכנית ? 1 מהו משך המחזור הזה ? מה מבצעת תכנית ? 1 שאלות מנחות לתכנית 1 איזו ספרה תוצג בתצוגה כאשר המעבד יקפוץ משורה 7 לשורה ? 12 למשך כמה שניות היא תוצג ? נמקו את תשובתכם . איזו ספרה תוצג בתצוגה כאשר המעבד יקפוץ משורה 12 לשורה ? 12 למשך כמה שניות היא תוצג ? נמקו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר