עמוד:41

הסבר : בשורה 4 שבעמודה 2 כותבים ישירות את הקטע הביצועי של התכנית , במקום את פקודת הלולאה האינסופית . while ( 1 ) באפשרות זו , הקטע הביצועי שבדוגמה מכיל רק פקודה אחת : כתיבת המספר FFH במפתח . P 3 רק בתום הקטע הביצועי רושמים את פקודת הלולאה האינסופית , while ( 1 ) ; בשינוי משמעותי – מוסיפים את הסימן נקודה-פסיק , . ; משמעות השינוי היא שרק בפקודה 5 נפתחת לולאה אינסופית כשגוף הלולאה שלה ריק . הסימן ; מסיים כל פקודת . C 51 / C כאן אין מופיעה פקודה נוספת בין סיום הפקודה while () לסימן . ; במקרה זה הביטוי while ( 1 ); מייצג לולאה אינסופית שאינה מבצעת דבר . גם באפשרות השנייה ירוץ המעבד בלולאה אינסופית , אך הוא לא יבצע בה דבר . השמת המספר FFH במפתח P 3 תבוצע בתכנית פעם אחת בלבד – במקום אינסוף פעמים באפשרות . 1 מסקנה : בתכניות שחובה להשתמש בהן בלולאה אינסופית נשתמש באפשרות . 1 בתכניות שאין בהן צורך מובנה בלולאה אינסופית נשתמש באפשרות . 2 סיכום : באפשרות 1 של הוספת לולאה אינסופית בתכניות בשפת , C 51 כאשר ההוספה אינה מאולצת אלא היא חלק חיוני בתכנית , הקטע הביצועי של התכנית חייב להתבצע אינסוף פעמים . באפשרות 2 של שיבוץ לולאה אינסופית בתכניות בשפת , C 51 כאשר ההוספה כפויה , הקטע הביצועי נעשה פעם אחת בלבד , והמעבד ירוץ בלולאה אינסופית רק לאחר הקטע הביצועי שבו הוא אינו מבצע דבר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר