עמוד:39

פתרון : א . . 1 תכנית : 1 מעבירה ללא הפסק את המספר הנוצר על-ידי לחצני מפתח P 1 אל הנוריות של מפתח . P 3 . 2 תכנית : 2 יוצרת הבהוב אינסופי בשמונה הנוריות של המפתח . P 3 . 3 תכנית : 3 מדליקה בקביעות את שמונה הנוריות של המפתח . P 3 ג-ב . הלולאה בתכנית 3 מיותרת : . 1 בתכנית , 1 הלולאה האינסופית היא שיוצרת את העקיבה התמידית אחר מצב לחצני . P 1 ללא הלולאה הייתה התכנית מציגה בנוריות מצב אחד בלבד , את מצב הלחצנים לפני הרצת התכנית . . 2 בתכנית , 2 הלולאה האינסופית היא שיוצרת את ההבהוב התמידי . בלעדיה הנוריות היו נדלקות לשנייה אחת , ולאחר מכן כבות . . 3 תכנית 3 מדליקה באופן קבוע את שמונה הנוריות של המפתח , P 3 ללא צורך בלולאה האינסופית . בפקודה 7 של תכנית 3 המידע FFH ננעל במפתח . P 3 לכן מספיק ביצוע יחיד של פקודה זו , והלולאה האינסופית מיותרת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר