עמוד:38

שאלה 114 שנו את תכנית 2 שבדוגמה האחרונה כך שהתכנית החדשה : תדליק למשך שנייה את רביעיית הנוריות הימנית ; בהמשך , תדליק , למשך שנייה נוספת , את רביעיית הנוריות השמאלית ; אחר כך , תדליק , למשך שנייה נוספת , את הנוריות האי-זוגיות , שמספריהן הסידוריים מימין הם : ; 7-ו , 5 , 3 , 1 בהמשך , תדליק , למשך שנייה נוספת , את הנוריות הזוגיות שמספריהן הסידוריים : , 4 , 2 . 8-ו 6 התכנית צריכה לרוץ בלולאה אינסופית . 1 . 6 . 1 החובה להכניס קטע של תכנית בשפת C 51 ללולאה אינסופית גם אם היא לכאורה מיותרת בדוגמה שלהלן נסביר מדוע יש לכלול כל קטע תכנית בשפת C 51 בלולאה אינסופית , גם כאשר נראה שהלולאה מיותרת . דוגמה 1 . 11 הכנסת תכנית בשפת C 51 ללולאה בטבלה שלהלן ריכזנו שלוש תכניות – שתי הראשונות הועתקו משתי הדוגמאות האחרונות , 1 . 10-ו 1 . 9 והשלישית היא חדשה . א . רשמו את משימתה של כל תכנית , בסגנון הזה : . 1 תכנית 1 מעבירה . 2 ; ........ תכנית 2 יוצרת . 3 ; ........ תכנית 3 מדליקה ........ ב . בשתי תכניות הוספת הלולאה היא חובה ואילו בשלישית – הכנסת הלולאה מיותרת . זהו את שלוש התכניות , ונמקו את תשובותיכם . ג . הסבירו מה יקרה אם בשתי התכניות שבהן הכללת הלולאה האינסופית היא חובה תבוטל הלולאה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר