עמוד:37

דוגמה 1 . 10 הרצת תכניות בלולאה אינסופית בשתי שפות כתבו שתי תכניות שירוצו בלולאה אינסופית , האחת בשפת סף , והשנייה בשפת . C 51 התכניות יגרמו לשמונה הנוריות המחוברות למפתח P 3 במעגל שבאיור 1 . 2 להבהב . בתכנית בשפה עילית תשתמשו בשמו המערכתי של המפתח . P 3 השתמשו בשתי התכניות בפקודות ההפעלה של תת-שגרה / פונקציה , היוצרות השהיה שאורכה שנייה אחת ( אין צורך לכתוב את פקודותיהן : ( א . בשפת-סף : ACALL Delay ב . בשפת Delay (); : C 51 פתרון : הסבר לתכנית 2 בשפת : C 51 ההוראה הראשונה היא הוראת ההכללה של קובץ הכותרת של . 8051-ה ההוראה בשורה , while ( 1 ) , 4 יוצרת את הלולאה האינסופית בין שורות . 10-ו 5 פקודה 6 מדליקה את שמונה נוריות המפתח . P 3 פקודה 8 מכבה אותן . שתי הפקודות בשורות 9-ו 7 יוצרות את ההשהיה שאורכה שנייה אחת בין פעולת ההדלקה לפעולת הכיבוי ובין פעולת הכיבוי לפעולת ההדלקה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר