עמוד:29

1 . 5 . 3 מבנה מפתח דו-כיווני באיור שלהלן מסורטט תרשים עקרוני של מפתח דו-כיווני : התקני קלט כלשהם מתחברים למפתח המבוא של הרכיב , בחלק העליון של הסרטוט . התקני פלט כלשהם מתחברים למפתח המוצא של הרכיב , בחלק התחתון של הסרטוט . להדק ה- של מפתח המבוא מתחבר הדק ה- של הבקר . להדק ה- של מפתח-המוצא מתחבר הדק ה- של הבקר . ערוץ הנתונים הדו-כיווני של הבקר מחובר למוצאי מפתח המבוא ולמבואות מפתח המוצא . להדק ה- של הרכיב מחובר המוצא מעגל מיפוי , הממפה את הרכיב לכתובת הרצויה . בדוגמה זו הכתובת היא . 70 H איור 1 . 4 מבנה עקרוני של המפתח הדו-כיווני של דוגמה 1 . 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר