עמוד:23

ברור כי צריך לכתוב את פקודת שיוך השם Ext–Pin לכתובת , 0 xB 0 אולם האם אין זה תמוה שצריך לכתוב גם את פקודות השיוך שלהלן ? השם P 3 לכתובת ; 0 xB 0 השם P 1 לכתובת ; 0 x 90 השם P 1–0 לכתובת . 0 x 90 כלומר , צריך לשייך שלושה שמות מערכתיים , הידועים לכול , לשלוש כתובות הקבועות של הרכיבים , כשכל זוג , גם השם וגם הכתובת , נקבעו מראש על-ידי היצרן . לעומת זאת , הצורך בפקודת השיוך של המפתח החיצוני ברורה : שמו וכתובתו אינם קבועים ואינם ידועים מראש . הסיבה לצורך בכתיבת פקודות השיוך של שלושת השמות המערכתיים שלעיל היא שאף על פי ששלושת זוגות הנתונים , השמות והכתובות , ידועים וקבועים – נדרש לידע את השפה העילית C 51 בדבר קיומם . כיוון שהשמות המערכתיים והכתובות של רוב רכיבי 8051-ה ידועים וקבועים , כל הוראות השיוך שלהם כתובות בקובץ מיוחד בעל הסיומת . h זאת כדי לחסוך מן המתכנת כתיבה מפורטת של כל הוראות השיוך של הבקר . קובץ בעל סיומת . h הוא קובץ כותרת , . header הוראות הכללתם של קבצים בעלי סיומת זו מופיעות בתחילת תכניות , C / C 51-ה בכותרתן . לכל בקר ישנו קובץ כותרת אחר בגלל השוני ברכיביו , ושמו נושא את מספר הזיהוי של 3 הבקר . שמו של קובץ הכותרת של 8051-ה הוא אפוא : . REGX 51 . h הוראת ההכללה של קובץ הכותרת של 8051-ה היא : .+ include < REGX 51 . h > כך , בפקודה אחת , הופכים כל רכיבי 8051-ה בעלי השמות המערכתיים למשתנים בשפת . C סיכום : קובץ כותרת של בקר מכיל את הוראות שיוכם של כל השמות המערכתיים של רכיביו הקבועים לכתובותיהם הקבועות . כך נחסכת מן המתכנתים מלאכת הכתיבה של הוראות אלה . כתיבת הוראת ההכללה של קובץ כותרת של בקר בראש תכנית C 51 הופכת את כל רכיבי , 8051-ה בעלי השמות המערכתיים , למשתנים בשפת . C מרבית התכניות C 51-ב נפתחות בהוראת ההכללה של קובץ הכותרת המתאים . הערה : הפיכת הנקודה שבסימון כל הדק מפתח לקו תחתי נעשית בתוך קובצי הכותרת של הבקרים , באמצעות 32 פקודות שיוך . 3 למיקרו-בקר ממשפחת 1508 ישנן גרסאות שונות , ולכל גרסה מתאים קובץ כותרות שונה . בספר זה נשתמש לשם האחידות בקובץ הכותרת . REGX 51 . h לפני כתיבת התכנית בסביבת הפיתוח בררו תחילה מהי גרסת המיקרו-בקר שברשותכם והשתמשו בקובץ הכותרת המתאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר