עמוד:21

דוגמה 1 . 5 השוואת תכניות בעמודה השמאלית ( 1 ) של הטבלה שלהלן כתובה תכנית הפועלת על החומרה המוצגת באיור . 1 . 2 בעמודה הימנית ( 2 ) של הטבלה כתובה תכנית הפועלת על חומרה אחרת . הסבירו את הדמיון ואת השוני בין שתי התכניות ובין החומרות שעליהן התכניות פועלות . פתרון : תכנית : 1 שתי הפקודות הראשונות הופכות את המפתחים P 3-ו P 1 למשתנים בשפת . C בשלב זה לא ידוע עדיין אם הם מתפקדים כמפתחי קלט או כמפתחי פלט . פקודה 5 מעבירה את תוכנו של המפתח P 1 אל המפתח . P 3 תוכנו של המפתח P 1 נקרא תחילה באגף הימני של הפקודה , ואחר-כך הוא נכתב , P 3-ב באגף השמאלי של הפקודה . מסקנה P 1 : מתפקד עתה כמפתח קלט ( כי קוראים ממנו ) P 3-ו כמפתח פלט ( כי כותבים בו . ( איור 1 . 2 מוכיח זאת . מבחינים באיור כי P 1-ל מחוברים שמונה לחצנים , ול P 3- מחוברות שמונה נוריות . מסקנה : תכנית 1 מעבירה את מצב שמונה הלחצנים של , P 1 אל שמונה הנוריות של . P 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר