עמוד:20

סיכום : במרחב : xdata-ה אין נוהגים לכתוב פקודת שיוך שם לכתובת ספציפית של תא זיכרון . קיימת פקודה נוחה יותר לשם פנייה לתאי הזיכרון החיצוני שאינה מצריכה את ידיעת כתובותיהם . חובה לכתוב פקודת שיוך נפרדת לכתובת ספציפית של כל התקן קלט 0 פלט הממוקם מחוץ לבקר . כל פקודת שיוך להתקן חיצוני תהפוך אותו למשתנה רגיל בשפת . C הצבת התקני קלט / פלט במרחב xdata-ה מונעת את הצבת תאי הזיכרון בכתובותיהם של התקנים אלה . דוגמה 1 . 4 פקודות שיוך כתבו , זו מתחת לזו , את שלוש פקודות השיוך הבאות : . 1 שיוך השם P 1 לכתובת 90 H של מפתח-פנימי זה ; . 2 שיוך השם P 1–0 לכתובת של הסיבית הימנית של מפתח זה ; . 3 שיוך השם Ext–Pin למפתח קלט חיצוני , שתכננתם עבורו מעגל מיפוי לכתובת . 90 H פתרון : ii . sfr P 1 = 0 x 90 ; iii . sbit P 1–0 = 0 x 90 ; iv . xdata char Ext–Pin –at– 0 x 90 ; בפרק הבא נבאר את תפקיד המילה char שבשורה , 3 ונסביר מדוע אין היא מופיעה בשתי הפקודות הראשונות . בפקודה 1 שייכנו את השם P 1 לכתובת המפתח . בפקודה 2 שייכנו את השם P 1–0 לכתובת של ההדק הימני , P 1 . 0 של המפתח 0 x 90 . P 1 היא כתובת הסיבית lsb-ה במפתח . בפקודה 3 שייכנו את השם Ext–Pin לכתובת 0 x 90 של מפתח הקלט החיצוני שבחר היצרן שרירותית . שיוך הכתובת נעשה באמצעות מילת המפתח . –at–

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר