עמוד:5

פרק 7 פונקציות בשפת 187 C 51 7 . 1 מבני הנתונים ועידון תכנית 187 7 . 2 פונקציות 193 7 . 3 הצהרה על פונקציה 194 7 . 4 הגדרת הפונקציה 196 7 . 5 הקריאה לפונקציה 198 7 . 6 סוגי משתנים 200 7 . 7 תיעוד הפונקציה 205 7 . 8 פונקציות שונות 207 שאלות חזרה לפרק 209 7 סיכום פרק 210 7 פרק 8 פסיקות 211 C 51 8 . 1 בקרת תהליכים והתקנים 211 8 . 2 תשאול מול פסיקה 212 8 . 3 סוגי פסיקות 217 8 . 4 מקורות הפסיקה 217 8051-ב 8 . 5 בקר הפסיקות 218 8 . 6 האוגרים המשמשים לניהול של מניעה ואפשור פסיקות 222 8 . 7 קביעת סוג הפסיקה ודגלי הפסיקה 223 8 . 8 קביעת עדיפות 228 8 . 9 שגרת פסיקה 229 8 . 10 דוגמה מסכמת 233 שאלות חזרה לפרק 236 8 סיכום פרק 237 8 פרק 9 מונים וזמננים 238 9 . 1 מונה 238 9 . 2 מונים 239 8051-ב 9 . 3 אופני הפעולה של המונים / זמננים 240 9 . 4 מדידת זמן 248 9 . 5 שימושים אופייניים במונה המודד זמן 252 9 . 6 מונה אירועים 263 שאלות חזרה לפרק 264 9 סיכום פרק 265 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר