עמוד:177

הכוונה בשאלת יוצאי הדופן היא למילים שאינן תכונות כי הי א באה בעקבות עיסוק קצר בעניין . עם זאת ייתכן שהתלמידים יציעו היגיון אחר ו חשוב להקשיב להם ולהבין אותו . אפשר להציג בפני הילדים צמדים נוספים ולהציע להכין משחק זיכרון : זללן – זללנות ; שכחן – שכחנות ; רענן – רעננות ; חטטן – חטטנות ; יללן – יללנות ; דאגן – דאגנות ; חשדן – חשדנות ; הססן – הססנות ; ותרן – ותרנות ; שתקן – שתקנות ; סבלן – סבלנות ; עצלן – עצלנות ; רחמן – רחמנות ; ביישן – ביישנות . בעבודה עם מתקדמים אפשר להציע עוד פעילויות מאתגרות , למשל : התבוננו בזוג המילים גאוותן - גאוותנות . האם הן דומות לזוגות שהוצגו למעלה ? הסבירו . התבוננו במילים מעדן , ביתן . האם אפשר לכלול אותן בקבוצה שדנו בה ? הסבירו . הפרק "קיץ בכותרות" ( עמוד 024 בספר הלימוד ) נושא : שלוש הידיעות שעומדות במרכז הפרק עוסקות במדוזות . הפרק עוסק בידיעה עיתונאית כתובה ומכיל ארבע ידיעות . מטרות הפרק היבט עיוני- אורייני – תפקידן של הכותרות בידיעה העיתונאית ( הכותרת הראשית וכותרת המשנה . ( הטיפול בתת - הסוגה נעשה מתוך ידיעה שהתלמידים יחזרו אליה בהמשך לימודיהם , ולכן בחרנו לא לעסוק בכל ההיבטים של ידיעה עיתונאית ולהתמקד בכותרות . היבט לשוני – השימוש בסמיכות ; אין הוא מלמד את המושגים " סמיכות , נסמך וסומך , " אלא נשען על הידע הלשוני הילידי של התלמידים ומדגיש את ערכה של הסמיכות כתבנית קצרה שבבסיסה עומדים מבנים שונים , ולא רק המבנה המקצר את השייכות ( הנושא כבר הוזכר בפרק " שתי גברות . ("

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר